Over ons

Nederland vergrijst en hoewel Nederland een welvarend land is, delen met name veel ouderen niet in deze welvaart. Daarnaast kampen veel ouderen met eenzaamheid. Niet iedereen kan terugvallen op familie of vrienden. Veel mensen zijn aan hun woning of instelling gekluisterd en krijgen weinig of geen bezoek.

Stichting Bewust Rond zet zich in voor deze ouderen die financieel of fysiek gebonden zijn aan hun (te)huis. Dit doet ze door het organiseren en financieren van activiteiten voor deze doelgroep.

Stichting Bewust Rond kan haar doelen realiseren dankzij diverse trouwe sponsoren en een groot aantal actieve vrijwilligers. Sponsoren steunen de stichting middels donaties of een bijdrage in natura. Vrijwilligers organiseren en begeleiden de activiteiten. Voor het organiseren en bemensen van deze activiteiten werkt de stichting daarnaast samen met andere organisaties die zich inzetten voor het welzijn van ouderen.

De belangrijkste sponsor van de stichting, Rond Consulting, draagt niet alleen financieel bij maar stimuleert haar werknemers zich een aantal werkdagen per jaar in te zetten om de activiteiten van de stichting tot een succes te maken.

De stichting is in 2008 opgericht door het personeel van Rond Consulting BV, een ICT consultancybedrijf in Amersfoort. Het bestuur bestaat steeds uit twee of meer vertegenwoordigers van het personeelsbestand.

Hieronder een greep uit een aantal activiteiten en initiatieven die wij, mede dankzij de bijdrage van onze vrijwilligers, konden organiseren.