Contact

Stichting Bewust Rond
Wiekenweg 54G
3815 KL Amersfoort

033 – 4727042
info@bewustrond.nl

Stichting Bewust Rond is ingeschreven als ANBI organisatie bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer: 34310492
Rabobank: NL13 RABO 0143 7855 40