Tabletactie 2013

Op vrijdag 1 november 2013 heeft de Sichting Bewust Rond, samen met het Ouderenfonds 20 tablet-pc’s uitgedeeld aan ouderen in Amersfoort.

De tablets zijn geleverd door Staples, een klantrelatie van rond consulting.

Twee trainers werden geheel belangeloos beschikbaar gesteld door Staples; zij onderwezen de medewerkers van Rond in het uitleggen van de tablets aan de specifieke doelgroep.

Met het uitdelen van de tablets hoopt de Stichting ouderen uit een eventueel isolement te halen door ze in staat te stellen via het internet contact te leggen met familie, kennissen, zorgverleners, etc. Tevens werd de nadruk gelegd op zaken die voor ouderen van interesse kunnen zijn, zoals nieuwsgaring, spelletjes en multimedia.

’s Middags werden de tablets onder het genot van koffie en gebak uitgereikt aan de deelnemers, die voor de gelegenheid waren verzameld in wijkcentrum Het Klokhuis in Amersfoort. In een-op-een sessies werden de fijne kneepjes van het gebruik van de tablets uitgelegd aan de ouderen, waarbij deze laatsten zich lang niet altijd onbetuigd lieten in het vinden van de weg in de moderne techniek.

Omdat we de tablets niet over een schutting wilden gooien, is er in het project aandacht besteed aan nazorg. Het Ouderenfonds heeft een technische helpdesk geregeld waar de deelnemers hun dagelijkse vragen kunnen stellen. Daarnaast heeft een aantal medewerkers van Rond de deelnemers thuis opgezocht om de tablet aan te sluiten op het draadloze thuisnetwerk. Tot slot is er op 13 december een terugkomdag georganiseerd waar ouderen hun ervaringen konden delen met elkaar en met de vrijwilligers van Rond en het Ouderenfonds.

tabletactie-01

De Boeg 2013

Op vrijdag 21 juni organiseerde Stichting Bewust Rond, samen met zorgcentrum De Boeg in Amsterdam een MVO dag voor leden van de stichting en medewerkers van rond consulting BV.
In haar streven haar werk een duurzaam karakter te geven, werd een mini-symposium georganiseerd waarop leden van de stichting en medewerkers van rond consulting BV werden bijgepraat over de dagelijkse praktijk en de (on-) mogelijkheden van Ouderenwelzijn. In een werkterrein waar de overheid zich steeds meer terugtrekt als donateur en organisator, is SBR op zoek naar een rol om haar capaciteit en ervaring zo doelbewust en duurzaam mogelijk aan te bieden. Een vijftal sprekers uit verschillende hoeken van het vrijwilligerswerk hebben hun ervaringen gedeeld met als doel de stichting een nieuwe focus te geven en een beter zicht op hoe en waar de stichting zich het best op kan richten.

Daarnaast en tegelijkertijd verzorgde de stichting samen met de medewerkers van rond consulting  een lunch voor zelfstandig wonende ouderen in de wijk Bos en Lommer te Amsterdam. Dit laatste ondersteunt het doel van de stichting om aandacht te schenken aan ouderen in een geïsoleerde positie.

De Boeg II

Op vrijdag 21 juni organiseerde Stichting Bewust Rond, samen met zorgcentrum De Boeg in Amsterdam een MVO dag voor leden van de stichting en medewerkers van rond consulting BV.
In haar streven haar werk een duurzaam karakter te geven, werd een mini-symposium georganiseerd waarop leden van de stichting en medewerkers van rond consulting BV werden bijgepraat over de dagelijkse praktijk en de (on-) mogelijkheden van Ouderenwelzijn. In een werkterrein waar de overheid zich steeds meer terugtrekt als donateur en organisator, is SBR op zoek naar een rol om haar capaciteit en ervaring zo doelbewust en duurzaam mogelijk aan te bieden. Een vijftal sprekers uit verschillende hoeken van het vrijwilligerswerk hebben hun ervaringen gedeeld met als doel de stichting een nieuwe focus te geven en een beter zicht op hoe en waar de stichting zich het best op kan richten.

Daarnaast en tegelijkertijd verzorgde de stichting samen met de medewerkers van rond consulting  een lunch voor zelfstandig wonende ouderen in de wijk Bos en Lommer te Amsterdam. Dit laatste ondersteunt het doel van de stichting om aandacht te schenken aan ouderen in een geïsoleerde positie.

De Boeg 2012

Op vrijdag 30 maart 2012 organiseerde de Stichting een onvergetelijke dag voor de bewoners van zorgcentrum De Boeg in Amsterdam Bos en Lommer.

Na een lunch met broodjes kroket, werd een breed scala van entertainment uitgerold over een zaal vol 80 enthousiaste mensen: Illusionist Marc Woods, zangeres Barbara Lok, pianist Thomas Verheul en, alsof dat nog niet genoeg was werden de mens- en paardekrachten ingehuurd van Koetsbedrijf Karos Citytours.

De actieradius van ouderen in een zorgcentrum verkleint drastisch, hetzij door fysieke beperkingen, hetzij omdat het aan begeleiding ontbreekt om een stukje te gaan wandelen.  De bewoners van De Boeg zijn allen rasechte Amsterdammers, de meesten afkomstig uit Bois en Lommer, de wijk waarin het zorgcentrum staat. Daarom huurde de Stichting een tweetal huifkarren in om met wie wilde een eindje te gaan rijden door de wijk. Het werd een dolle rit.

En passant werd er door een aantal collega’s van Rond Consulting een paar klusjes uitgevoerd in het huis: bergingen werden opgeruimd en het terras werd zomerklaar gemaakt.

ro(n)de fietsenplan 2011

In het voorjaar van 2011 startte de stichting met een nieuw initiatief: “Het ro(n)de fietsenplan”. Deze actie heeft tot doel aangepaste fietsten te schenken aan zorginstellingen. Op 23 september 2011, een prachtige nazomer dag, heeft de stichting de 1e ro(n)de fietsenplan fiets aangeboden aan beweging 3.0. Dit is een koepelorganisatie van zorginstellingen in onze thuisbasis Amersfoort.

Op deze dag hebben de vrijwilligers van de stichting, na instructie door een medewerker van Welzorg Amersfoort, samen met de bewoners korte fietstochtjes gemaakt. De client kon zelf kiezen of hij of zij actief mee fietste, passief mee fietste of helemaal niet fietste. De fiets heeft ondermeer voetsteunen, een veiligheids gordel, maar ook electrische ondersteuning. De hele dag stonden bewoners te popelen om een rondje mee te mogen. Het enthousiasme, blijdschap en soms emoties waren iedere keer na terugkomst bij woonzorgcentrum De Liendert van de gezichten af te lezen.

Sommige bewoners komen niet veel buiten, anderen waren recent geopereerd aan heup of knie, van anderen is het gezichtsvermogen te slecht om nog zelfstandig te fietsen. Een bewoonster vertelde vol trots dat zij met haar begeleider langs haar geboorthuis waren gefietst. Met een fun2go fiets, zit je gezellig naast elkaar en jan je dus makkelijk een praatje maken. Bovendien heb je veel bekijks! Blije gezichten en hopelijk meer momenten buiten de deur, met vrijwilliger of familielid.

De stichting heeft rondom het aanbieden van de fiets aan Beweging 3.0 bovendien een gezellige oud Hollandse spelletjes middag georganiseerd, compleet met suikerspinnen, popcorn en poffertjes.

Apenheul 2011

In samenwerking met mantelzorg stichting De Kap uit Apeldoorn heeft stichting bewust rond een twintigtal zelfstandig wonende ouderen een leuk dagje in het bekende dierenpark bezorgd.

Ondanks dat deze ouderen zelfstandig wonen is het niet vanzelfsprekend dat ze vaak buiten de deur komen. In veel gevallen hebben deze mensen vanwege beperkte middelen of sociale omgeving minder aandacht en activiteiten dan ouderen in een zorgcentrum.

Alle deelnemers worden op 24 juni door de vrijwilligers of een taxibus thuis opgehaald. Daarna verzamelt de groep naast het Gorilla beeldje bij de ingang van Park Berg en Bos. Daar ontmoeten we ook de (vrijwillige) mantelzorgers en coordinatoren die voor de Kap werken en de meeste van de deelnemers kennen.

Na ontvangst in het park met koffie en gebak bewonderen we de Gorillafamilie vanaf de tribunes van het gorillaverblijf en wonen de voedering bij. Na een smaakvolle lunch maken we onder begeleiding van professionele gidsen een prachtige wandeling door het park. Aan het einde van de middag is er voor iedereen een leuk aandenken en wordt iedereen thuisgebracht.

De Liendert 2011

Op een prachtige zonnige dag in maart hebben de vrijwilligers van stichting bewust rond een Jeu de Boules baan aangelegd. Dit keer deden we dat voor woonzorgcentrum de Liendert, in Amersfoort.

Er waren bij dit zorgcentrum recent bestratingswerkzaamheden uitgevoerd. De aankleding van het nieuwe terras en het opruimen en het schoonmaken van het oude terras was echter blijven liggen. Dat was alvast één mooie klus, maar De Liendert had nog een stille wens; een echte Jeu de Boules baan in eigen tuin.

Een hele uitdaging, maar we zijn hem graag aangegaan. We hadden, in tegenstelling tot eerdere klusdagen, een hele andere boodschappenlijst: kruiwagens, steigerplanken, betonnen banden, 9 ton zand, 8 ton Gralux, een container voor het gras en het zand dat wordt afgegraven.

Op 25 maart zijn we van start gegaan en hebben de jeu de boules baan met de officiele afmetingen van 13 bij 3 meter in een dag aangelegd. Afgraven, randen plaatsen, egaliseren en opvullen met zand en een speciale toplaag. De grond, die handmatig werd afgegraven werd rondom het nieuwe terras gestort. De terras schermen werden gereinigd.

Samen met  een groep bewoners werden in het naburig tuincentrum hebben we nieuwe planten en struiken uitgezocht, die vervolgens langs het nieuwe terras en in potten gezamenlijk werden geplant.

Maar het is gelukt! Om 16:50 uur is de baan af en spelen de bewoners een spelletje Jeu de boules. De planten vrolijken de terassen op. Het resultaat is prachtig!

Geinsche Hof 2010

Op 1 juli 2010 zette de collega’s van Rond Consulting onder de vlag van de Stichting Bewust Rond zich in voor diverse klusjes in zorgcentrum de Heinsche Hof in Nieuwegein. ’s Middags werden de bewoners ter ontspanning een hapje en een drankje aangeboden, verzorgd met wat entertainment.

De Geinsche hof is een zorginstelling waar de nadruk ligt op verpleeghuiszorg voor mensen die lichamelijke zorg nodig hebben en zorg die verband houdt met de geestelijke gesteldheid. Er zijn zeven afdelingen die bestaan uit drie woongroepen waar elk ongeveer tien mensen wonen.